WriteFreely

O WriteFreely Polska

WriteFreely Polska to polska instancja federowanego oprogramowania do pisania i publikowania blogów, oparta na WriteFreely. Użytkownicy mogą tworzyć swoje blogi, dzielić się swoimi myślami i interakcjonować z innymi użytkownikami w ramach Fediverse. Twórcą jest Tomasz Dunia – @to3k@tomaszdunia.pl.

Jak stworzyć tutaj własnego bloga?

Rejestracja jest otwarta i darmowa dla wszystkich! Jednakże potrzebne jest specjalne zaproszenie, które można uzyskać tutaj.

Możesz wesprzeć działanie tej instancji

Ta instancja została stworzona hobbistycznie i w ramach czynu społecznego, a jej twórca nie czerpie żadnych korzyści majątkowych i co więcej pokrywa wszelkie koszty wynikające z jej prowadzenia.
Jeżeli czujesz wewnętrzną potrzebę to możesz wesprzeć działanie tej instancji poprzez:
Patreon
Patronite
LiberaPay
BuyCoffee.to
Ko-Fi


WriteFreely is home to 569 articles across 304 blogs.

About WriteFreely

WriteFreely is a self-hosted, decentralized blogging platform for publishing beautiful, simple blogs.

It lets you publish a single blog, or host a community of writers who can create multiple blogs under one account. You can also enable federation, which allows people in the fediverse to follow your blog, bookmark your posts, and share them with others.