WriteFreely Polska

O WriteFreely Polska

WriteFreely Polska to polska instancja federowanego oprogramowania do pisania i publikowania blogów, oparta na WriteFreely. Użytkownicy mogą tworzyć swoje blogi, dzielić się swoimi myślami i interakcjonować z innymi użytkownikami w ramach Fediverse. Twórcą jest Tomasz Dunia – @to3k@tomaszdunia.pl.

Jak stworzyć tutaj własnego bloga?

Potrzebujesz do tego specjalnego zaproszenia, które możesz uzyskać tutaj:
ZAPROSZENIE

Możesz wesprzeć działanie tej instancji

Ta instancja została stworzona hobbistycznie i w ramach czynu społecznego, a jej twórca nie czerpie żadnych korzyści majątkowych i co więcej pokrywa wszelkie koszty wynikające z jej prowadzenia.
Jeżeli czujesz wewnętrzną potrzebę to możesz wesprzeć działanie tej instancji poprzez:
Patreon
Patronite
LiberaPay
BuyCoffee.to
Ko-Fi


WriteFreely Polska is home to 86 articles across 32 blogs.

About WriteFreely

WriteFreely is a self-hosted, decentralized blogging platform for publishing beautiful, simple blogs.

It lets you publish a single blog, or host a community of writers who can create multiple blogs under one account. You can also enable federation, which allows people in the fediverse to follow your blog, bookmark your posts, and share them with others.