Na prośbę jednego z użytkowników włączyłem na #WriteFreelyPL możliwość posiadania więcej niż jednego bloga na jednym koncie użytkownika. Bierzcie i używajcie 😉

Tomasz Dunia www: tomaszdunia.pl blog: blog.tomaszdunia.pl mastodon: @to3k@tomaszdunia.pl